Kaj prinašajo spremembe zakona o medicinskih pripomočkih?

Moje finance > Raziskali smo | piše: M. L. | 11.12.2019
V Lekarniški zbornici Slovenije opozarjajo, da bomo zavarovanci utrpeli grobo kršitev temeljnega ustavnega načela enakosti pred zakonom zaradi zmanjševanja pravic do medicinskih pripomočkov. Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije pa odgovarjajo, da je takšna trditev neutemeljena in zavajujoča.
Spremembe, ki jih na podlagi zakona uvaja ZZZS na področju medicinskih pripomočkov zagotavljajo večjo kakovost medicinskih pripomočkov in večjo stopnjo konkurence med dobavitelji medicinskih pripomočkov. (foto: pexels.com)
Spremembe, ki jih na podlagi zakona uvaja ZZZS na področju medicinskih pripomočkov zagotavljajo večjo kakovost medicinskih pripomočkov in večjo stopnjo konkurence med dobavitelji medicinskih pripomočkov. (foto: pexels.com)
Priljubljeno Priljubljeno Natisni Natisni
Komentarji Komentarji
0
Povečaj pisavo besedila
Pomanjšaj pisavo besedila

»V Lekarniški zbornici Slovenije opozarjamo na zmanjševanje pravic zavarovancev do medicinskih pripomočkov. To je posledica novih pravil, ki jih Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) načrtuje sprejeti jutri, 12. decembra 2019. Zbornica je Zavod že med pripravo novih pravil opozarjala, da je sistem izdaje medicinskih pripomočkov v breme obveznemu zdravstvenemu zavarovanju (OZZ), ki ga želi ZZZS vzpostaviti, zapleten in nepregleden, v določenem obsegu pa celo v nasprotju z veljavnim Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,« poudarja predsednik Lekarniške zbornice Slovenije Miran Golub, ki pravi, da bodo s sistemom, ki ga namerava vzpostaviti ZZZS z novimi pravili, pacienti imeli pravico do zelo ozkega nabora medicinskih pripomočkov, ki bodo kriti iz OZZ. Vsi, ki bi iz različnih razlogov potrebovali bolj kakovosten medicinski pripomoček, pa bodo ostali brez pravice do njega iz OZZ, saj jim ZZZS ne bo omogočil delnega kritja takega medicinskega pripomočka iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Zaradi posledic, ki bi jih predlagana ureditev imela na preskrbo z medicinskimi pripomočki v breme OZZ, bodo zavarovanci utrpeli grobo kršitev temeljnega ustavnega načela enakosti pred zakonom in svoje ustavne pravice do socialne varnosti in zdravstvenega varstva. Treba je poudariti, da v trenutno veljavnem sistemu, kljub odsotnosti primernega seznama in standardov kakovosti za medicinske pripomočke, ki se izdajajo v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, zavarovanec ZZZS ob predložitvi naročilnice za medicinski pripomoček le-tega prejme brez doplačila.

Medicinski pripomočki v lekarnah po Sloveniji
Najbolj razširjeni in uporabljani medicinski pripomočki se danes izdajajo v razvejani mreži lekarn po celotni Sloveniji, ki pokriva tudi odročnejša in ekonomsko manj zanimiva področja. Tu gre za največjo mrežo dobaviteljev medicinskih pripomočkov v breme OZZ. Za zavarovance je torej dostopnost do medicinskih pripomočkov v breme OZZ odlično urejena. »Če bodo predlagane spremembe sprejete, take dostopnosti, ki velja sedaj, zagotovo ne bo več. Pravice zavarovancev se bodo močno skrčile in menimo, da bi bilo treba to zavarovancem jasno povedati,« je še dejal Golub.

Po odgovor smo se obrnili na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, kjer so nam pojasnili, da se pravice do medicinskih pripomočkov določijo z zakonom, podrobneje pa s Pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja (v nadaljevanju: Pravila).

S spremembami in dopolnitvami Pravil, ki jih bo jutri obravnavala Skupščina ZZZS, pa omogočajo boljšo zdravstveno obravnavo (bolj primerno, kakovostno in varno zdravstveno obravnavo), lažjo dostopnost do pravic (poenostavitev postopkov uveljavljanja pravic z odpravo administrativnih ovir na strani zavarovanih oseb, izvajalcev zdravstvene dejavnosti, delodajalcev in ZZZS) in primernejšo pravno ureditev (jasnejšo in notranje skladnejšo ureditev ter uskladitev z drugimi splošnimi akti ZZZS in zakonodajo). S Spremembami in dopolnitvami Pravil se širijo nekatere pravice zavarovanih oseb in poenostavljajo postopki uveljavljanja le-teh. V nadaljevanju so opisane najpomembnejše širitve pravic in spremembe na področju uveljavljanja pravic, ki zadevajo zavarovane osebe.

1. Pravica do medicinskih pripomočkov

a. Širitev obsega pravice do medicinskih pripomočkov s ciljem boljše zdravstvene obravnave in uskladitve z razvojem medicinske stroke:
•medicinski pripomočki pri kolostomi, ileostomi in urostomi: širitev pravice na šest novih pripomočkov: nočna urinska drenažna vrečka, zaščitni film za peristomalno kožo, zatesnitveni obroček za poškodovano peristomalno kožo, odstranjevalec lepil, pritisna plošča za irigacijo, enodelna stomakapa;
•medicinski pripomočki pri inkontinenci in težavah z odvajanjem seča, širitev pravice do:
-posteljne podloge, predloge ali hlačne predloge (plenice) za enkratno uporabo: širitev pravice iz sedanjih 90 kosov na 30 dni z dodatnim kosom (največ 120 kosov na 30 dni) oziroma pri določenih zdravstvenih stanjih z dodatnima dvema kosoma na dan (največ 150 kosov na 30 dni),
-nova pravica do mobilnih neprepustnih hlačk (največ 30 kosov na 30 dni), ki se lahko predpiše namesto dveh predlog ali hlačnih predlog (plenic) za enkratno uporabo,
-nova pravica do nefrostomske vrečke, z dobo trajanja (količino in obdobje), ki jo določi pooblaščeni zdravnik,
-vrečke za seč, ki je po novem pravica tudi za osebe s cistostomo, z dobo trajanja (količino in obdobje), ki jo določi pooblaščeni zdravnik,
-nova pravica do nočne urinske vrečke, z dobo trajanja (količino in obdobje), ki jo določi pooblaščeni zdravnik, pri osebah z nefrostomo, cististomo, urostomo in osebah, ki uporabljajo urinal kondom in urinski kateter,
-ločijo se vrečke za seč ali zbiralnik za seč glede na potrebe uporabnikov (osebe, ki uporabljajo urinal kondom in osebe, ki imajo stalni urinski kateter);
•medicinski pripomočki pri sladkorni bolezni:
-nova pravica do samostojnega senzorskega sistema za spremljanje glukoze v medceličnini (v nadaljevanju: novi sistem SGM), ki obsega čitalnik (s trajnostno dobo štirih let) in senzorje,
-večje število senzorjev (največ eden na sedem dni) za obstoječ sistem za kontinuirano merjenje glukoze v medceličnini (v nadaljevanju: obstoječi sistem KMGM) (sedaj 40, po novem 55 kosov na leto),
-omejitev števila diagnostičnih trakov za aparat za določanje glukoze v krvi (v nadaljnjem besedilu: aparat DGK) pri sočasni uporabi aparata DGK in obstoječega sistema KMGM ali sočasni uporabi aparata DGK in novega sistema SGM, z možnostjo predpisa dodatne količine diagnostičnih trakov aparata DGK zaradi spremembe zdravstvenega stanja zavarovane osebe. S Spremembami in dopolnitvami Pravil se zamejuje število meritev dnevno glede na način merjenja glukoze. Omejitev je določena skupaj s stroko in priporočili proizvajalcev sistemov.
•medicinski pripomočki za dihanje: širitev pravice z dodatnim kosom katetra za dovajanje kisika (največ dva katetra na 30 dni);
•medicinski pripomočki za gibanje, stojo in sedenje: pravica do toaletnega stola in pravica do sedeža za kopalno kad ali tuš kabine se več ne izključujeta;
•medicinski pripomočki za slepe, slabovidne in gluhoslepe: pravica do Braillovega pisalnega stroja in pravica do Braillove vrstice se več ne izključujeta, pri čemer Braillova vrstica ni več enkratna pravica, temveč ima določeno petletno trajnostno dobo s pravico do vzdrževanja in popravil;

2. Uveljavljanje zdravstvenih storitev
Podaljšanje napotnice, tako da bo lahko napotni zdravnik podaljšal veljavnost napotnice osebnega zdravnika, če bo ugotovil, da zavarovana oseba na podlagi te napotnice potrebuje zdravstvene storitve tudi po preteku obdobja veljavnosti napotnice, ki ga je na napotnici označil osebni zdravnik. Gre za širitev pooblastila za zdravljenje z novo pristojnostjo in obveznostjo napotnega zdravnika za podaljšanje veljavnosti napotnice s ciljem lažje dostopnosti zavarovanih oseb do zdravstvenih storitev s poenostavitvijo postopkov uveljavljanja pravic ter posledično administrativno razbremenitev osebnih zdravnikov zlasti v družinski medicini in pediatriji na primarni ravni. Izdajanje novih napotnic s strani osebnih zdravnikov samo za kontrolne preglede ali tudi druge storitve tako ne bo več potrebno, če bo napotni zdravnik ocenil, da zavarovana oseba še potrebuje zdravstveno obravnavo z njegove strani. Napotni zdravnik bo lahko podaljšal veljavnost napotnice za največ dve leti (skupaj bo torej veljavnost napotnice znašala do tri leta).

3. Uveljavljanje zdravil in živil na recept
Ukinitev mesečne omejitve izdaje dragega zdravila (katerega cena pakiranja presega 200 evrov) na obnovljiv recept. S tem se omogoča enakopravnejša obravnava zavarovanih oseb, lažja dostopnost do zdravstvenih storitev in poenostavitev postopkov uveljavljanja pravic.

4. Uveljavljanje nadomestila zaradi začasne zadržanosti od dela
ZZZS uvaja elektronsko Potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela (t. i. elektronski bolniški list). Za bolniške odsotnosti od 1. 2. 2020 bodo vsi delodajalci in zavarovanci, ki so sami zavezanci za plačilo prispevka in so vpisani v Poslovni register Slovenije, prevzemali potrdila o upravičeni zadržanosti od dela prek informacijskega sistema za podporo poslovnim subjektom (SPOT - Slovenska poslovna točka). Zavarovanim osebam ne bo več potrebno potrdil fizično prinašati delodajalcu, prav tako tudi samo zaradi izdaje potrdila ob zaključku bolniškega staleža ne bo potreben obisk pri osebnem zdravniku, če bo ta strokovno ocenil, da osebni pregled ni potreben. S tem se poenostavlja postopek uveljavljanja pravice do nadomestila plače tako za zavarovane osebe kot za delodajalce in hkrati razbremenjuje družinske zdravnike in pediatre.

Spremembe prinašajo večjo kakovost medicinskih pripomočkov
»Spremembe, ki jih na podlagi zakona uvaja ZZZS na področju medicinskih pripomočkov zagotavljajo večjo kakovost medicinskih pripomočkov in večjo stopnjo konkurence med dobavitelji medicinskih pripomočkov (med katerimi so tudi lekarne) ob vnaprej opredeljenih zahtevah kakovosti in tehničnih značilnosti medicinskih pripomočkov. Na ta način bo ZZZS učinkoviteje obvladoval izdatke za medicinske pripomočke, kar mu bo omogočalo tudi nadaljnje širjenje pravic zavarovancev do medicinskih pripomočkov skladno s hitrim tehnološkim razvojem na tem področju. Odziv nekaterih predstavnikov medicinskih pripomočkov zato ocenjujemo kot nov poskus ohranitve sedanjih razmerij med dobavitelji medicinskih pripomočkov in njihovih prihodkov, čeprav je sistemske novosti na tem področju že pred 7 leti določil Zakon za uravnoteženje javnih financ,« so še pojasnili pri ZZZS s poudarkom, da bo nova ureditev zagotavljala bolj enakopravno obravnavo zavarovanih oseb.

Morda te zanima tudi:

Metka Klevišar: "Nasilje v zdravstvu"

V zadnjem času slišimo o vedno več nasilja v svetu nasp...

Intervju z dr. Katjo Rebolj: Divje rastline - učinkovitost, uporaba in hranilna vrednost

Tokrat smo se z dr. Katjo Rebolj, doktorico biokemije, ...

Tukaj se v vaši kuhinji nabira največ umazanije. Očistite še danes!

Spoznajte 6 najbolj umazanih površin v kuhinji. Na neka...

Svetovni dan spanja: Spanje je ključno za zdravje

Spanje je poleg zdrave prehrane in telesne dejavnosti e...

8 znakov, ki kažejo, da se premalo gibate

Kar nekaj znakov kaže, da se premalo gibate. Če jih pre...

Metka Klevišar: "Bolnik naj odloča o sebi sam"

Velikokrat se zgodi, da bi svojci, največkrat so to žen...

Iz Jožičine kuhinje: Regratov med

Jožica razkriva svoj recept za regratov med.

Spremeniš lahko samo samega sebe

Sedaj seveda vedno bolj spoznavam, da človek lahko spre...

Trpotec – neverjetna rastlina, ki celi rane, odpravlja kašelj in ureja prebavo

Rastlina, ki raste pred vašim pragom je izjemno zdravil...

Napitek, ki učinkovito razstruplja telo in pomaga pri hujšanju

Pomlad počasi prihaja k nam in čas pomladi je že tradic...
Priljubljeno Priljubljeno Natisni Natisni
Komentarji Komentarji
0
Povečaj pisavo besedila
Pomanjšaj pisavo besedila
Prijavi se
Uporabniško imeGeslo* Pozabljeno geslo? Klikni TUKAJ!
* Nov uporabnik? Registriraj se!
Predlogi prijateljev
Registriraj / prijavi se da ti bomo lahko priporočali nove prijatelje.
Ambasadorji MojaLeta.si arrow right
Dušica Kunaver

Dušica Kunaver
pisateljica, zbiralka ljudskega izročila


"Najlepše darilo na svetu je tisto, ki si ga sam naredil."

Uredništvo Kontakt O portalu Oglaševanje Splošni pogoji Piškotki
© 2023 MojaLeta.si Vse pravice pridržane.